EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Exposició temporal: "25 anys del Festival Terra de Trobadors"

  Mostra produïda pel Festival Terra de Trobadors per commemorar la 25 edició del Festival

 Mostra de fotografies i dels cartells de les 25 edicions del Festival Terra de Trobadors, des de l'any 1991 al 2015.

Horari: en els d'oberturta del museu

Entrada gratuïta

Organitzen: Museu d’Història Medieval de la Cúria-Presó, s. XIV

Col.labora: Ecomuseu-Farinera