EXPOSITIONS TEMPORAIRES

Exposició: Espais recobrats. Els nous usos del patrimoni industrial català