ALQUILER DE ESPACIOS

Toda persona o entidad que solicite los espacios del Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries para organizar una actividad sin ánimo de lucro tiene que solicitar el espacio a través de una instancia en el ayuntamiento. Podéis consultar la normativa

 Sol·licitud de l’espai:

Sol·licitud de l’espai: La sol·licitud de l’espai s’ha de formalitzar a través d’una instància adreçada a l’ajuntament de Castelló d’Empúries. Aquesta instància també es pot omplir telemàticament a la pàgina web de l’ajuntament: www.castello.cat
En la instància caldrà especificar les dades de la persona o entitat sol·licitant, s’hi haurà de descriure l’activitat que s’hi vol desenvolupar, les dates d’aquesta i els espais que es sol·liciten, a més d’altres necessitats que l’activitat pugui requerir.

Tipologia de les activitats:
Es podran sol·licitar els espais de l’Ecomuseu-Farinera per tal de desenvolupar-hi activitats de caràcter cultural, formatiu, social o col·laboratiu. No es permetran activitats que tinguin un contingut contrari a la funció del museu o bé que es puguin considerar ofensives. El museu es reservarà el dret a declinar una sol·licitud si es considera que el contingut d’aquesta no assoleix uns estàndards de qualitat acceptables. El museu no es fa responsable de les opinions expressades per tercers en el marc del desenvolupament de les activitats per a les quals ha estat cedit l’espai del museu.

Durada de les activitats:
El període de cessió dels espais no podrà ser superior a un mes consecutiu. En el cas que, per especial interès, es considerés convenient augmentar-ne la durada, es consensuaria amb el museu.


Consulteu la resta de condicions al pdf adjunt.