La Llengua de Signes, protagonista dels museus amb ‘SignemMuseus’

En marc del projecte europeu POCTEFA-ARTIS (Art per la inclusió social)-EFA358/19, el Departament de Cultura a través del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles, juntament amb l’Agrupació de Persones Sordes de Vic i Comarca en coordinació amb el MEV Museu d'Art Medieval, presenta SignemMuseus, un projecte de co-creació que ofereix visites guiades inclusives realitzades per persones sordes signants en Llengua de Signes Catalana (LSC) als museus catalans.

22 de març de 2022

Fomentar la cultura inclusiva és una de les prioritats dels museus catalans. Treballen any rere any per aconseguir una accessibilitat el més universal possible i de qualitat per a tothom.

La singularitat d'aquest projecte resideix en donar el protagonisme i l'oportunitat laboral al col•lectiu de  persones sordes, convertint-les en les mediadores i guies del museu, alhora que es va més enllà d'oferir l'habitual activitat realitzada per persones oients en les quals s'hi afegeix la interpretació.

Per desenvolupar el projecte, s’ha constituït un equip de treball dins de la comunitat sorda amb una diversitat de perfils professionals (mediadors/es, dissenyadors/es, informadors/es, educadors/es, videògrafs/es) per aconseguir que la proposta sigui inclusiva en totes les fases del projecte.

L’equip ha treballat conjuntament amb els museus de les diferents xarxes temàtiques (Xarxa de Museus d'Art de Catalunya-XMAC, Xarxa de Museus d'Arqueologia i Jaciments de Catalunya-ArqueoXarxa, Xarxa de Museus d'Etnologia de Catalunya-XMEC, Xarxa de Museus d'Història i Monuments de Catalunya-xMHCat, Xarxa de Museus de Ciències Naturals de Catalunya-XMCNC, Sistema Territorial del Museu Nacional de la Ciència i de la Tècnica de Catalunya-STmNACTEC), oferint una visió integradora tant a nivell temàtic com territorial. 

La Martu Pericas, historiadora de l’art, i en Sergio Cuadros, enginyer electrònic i automàtic, són els mediadors que realitzaran les visites guiades. En ser persones sordes signants, les faran en la seva llengua materna, la LSC. A la vegada, per fer-ho accessible a tothom, els acompanyarà una persona intèrpret que posarà veu perquè també les persones oïdores puguin seguir les visites, a més de facilitar la lectura labial per a les persones sordes oralistes, que alhora en podran llegir la transcripció. 

Les visites es realitzaran durant els mesos de març i abril, amb el calendari següent: 
•    Museu de Sant Cugat: Diumenge 27 de març, a les 11 hores  
•    Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries: Dissabte 2 d'abril, a les 11 hores  
•    Can Quintana. Museu de la Mediterrània: Dissabte 9 d'abril, a les 11 hores  
•    Museu de Badalona: Diumenge 24 d'abril, a les 11 hores  
•    Museu d’Alcover: Dissabte 30 d'abril, a les 11.30 hores 

El projecte SignemMuseus pretén estendre's més enllà d'aquestes cinc primeres visites, que es consideren només una prova pilot, junt amb la pionera que fou la realitzada al MEV, Museu d’Art Medieval a Vic. Hi ha la voluntat conjunta que no només passin a formar part de la programació estable del museu, alhora que es fomenta la inclusió laboral, sinó que també es facin extensibles a la resta de museus de les xarxes, d'acord amb el treball col•laboratiu que desenvolupen les mateixes.

Inscripcions a: lsc.reservavic@gmail.com
Més informació a: https://cultura.gencat.cat/ca/temes/museus/dimensio-social/museus-i-accessibilitat/signemmuseus/

Aquest projecte del Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles del Departament de Cultura està cofinançat en un 65% pel Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) a través de l’Interreg V-A Espanya, França, Andorra (POCTEFA 2014-2020).