Els invents i inventors de la Farinera

Curs 2022-2023

Què fem?

Durant la visita a la Farinera s'introdueixen les principals innovacions que es varen anar incorporant al sistema productiu des del regulador de Watt, la turbina de James Bicheno Francis fins al plansichter  de Haggemacher. 

Desprès d'un joc d'investigació, es fa un repàs als grans invents de la humanitat i als més quotidians per tal que entenguin que la tecnologia és la combinació de coneixement, eines i tècniques per ajudar a millorar el món.

Durada:
1 hora
Preu:
2,15 €. Possibilitat de subvenció Indika de la Diputació de Girona
Objectiu didàctics

* Analitzar sistemes tecnològics d'abast industrial a través de la maquinària pròpia de la producció de farines. 

* Analitzar els canvis i continuïtats dels fets o fenòmens històrics coneixent els principals inventors que feren possible aquest sistema productiu.

* Valorar el patrimoni cultural com a herència del passat i intrepretar que el present és producte del passat, per comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals.

Què fem?

Contacte: 972 25 05 12 o informacio@ecomuseu-farinera.org

Organiza:
Ecomuseu Farinera i Ajuntament de Castelló d'Empúries