CENTRE DE DOCUMENTACIÓ

El fons documental
El fons consultable està integrat pel conjunt de documentació de l’antiga empresa de la Farinera de Castelló d’Empúries, pels catàlegs, fulletons de proveïdors i dibuixos tècnics de molineria de la mateixa empresa i una part del fons documental de l’antiga Farinera “San Salvador” de Figueres.

També per revistes i llibres especialitzats en el sector de la molineria i al fleca de la segona meitat del s. XX i actuals.

El fons fotogràfic
El fons consultable està integrat pel conjunt de fotografies del museu sobre la col·lecció i les activitats organitzades, així com fotografies d’altres molins i farineres documentades.

Atenció Consultes
L’Ecomuseu-Farinera permet, a tota persona interessada, la consulta del seu fons prèvia concertació i justificació de l’ús del material.

documentacio@ecomuseu-farinera.org