Accessibilitat

L'ecomuseu Farinera s’ha compromès amb l’accessibilitat universal, una contribució al bé comú.

Punt d’atenció al públic

 

 • El punt d’atenció al públic se situa al vestíbul del museu, a la planta 1.
 • El taulell encara no està adaptat amb un espai lliure de base. Estem treballant per millorar-ho!
 • El personal d’atenció no va uniformat.
 • Entrada gratuïta per a les persones amb discapacitat acreditada. En el cas que sigui imprescindible la presència d’un acompanyant, també estarà exempt de pagament.

Gossos d’assistència

Els gossos d’assistència són benvinguts a Ecomuseu Farinera.

 

Accessibilitat física

Aparcaments per a persones amb mobilitat reduïda

1 plaças d’aparcament per a PMR municipal al costat de l’accés principal (Sant Francesc, 5-7)
2 places d’aparcament per a PMR municipals al pàrquing, a 25 metres de l’accés principal del museu

 • Accés

L’accés al vestíbul té una rampa, després l'accés al museu es fa per una rampa interior fins la planta baixa i amb ascensor intern que condueix a la planta 1 i la planta 2.

En cas d'emergència la sortida de la planta baixa es farà per una rampa mòbil que s'habilitaria per aquesta ocasió.

 • Lavabos accessibles

L'Ecomuseu Farinera disposa de dos lavabos accessibles, un a la planta 1 i l'altre a la planta baixa.

Hi ha canviador al lavabos de la planta 1.

 • Circulació en el museu

Exposició permanent

L'Ecomuseu Farinera està situat a l’antiga fàbrica de farines de Castelló d'Empúries. L’exposició permanent del museu ocupa 3 plantes. Dels 1.300 m2 que ocupa, el 100% és accessible per a persones amb cadira de rodes. 

A la planta 1 i la planta 2 hi ha bancs per seure.

Exposició temporal

L'Ecomuseu Farinera disposa de dos espais expositius.

Sala del Blat. La sala està situada a la planta 1. 

Sales d'exposicions. Hi han 3 sales que estan situades a la planta 2. S’hi accedeix a través d’una escala o a través d’un ascensor des de la planta 1.

 • Obertures i zones de pas

Les portes i passos tenen una amplada mínima de 80 cm. L’itinerari disposa d’espais de gir que permeten inscriure un cercle de 150 cm de diàmetre.

Accessibilitat visual

 • Audioguies 
En breu disposarem d'un servei d'audioguies de les sales d'exposició permanent del museu en diferents idiomes: català, francès, anglès, alemany, italià i castellà. Les audioguies són gratuïtes.
 
 • Objectes accessibles al tacte i informació en braille
De moment el museu no disposa de recorregut tàctil al llarg de l’exposició permanent.
 
 • Ascensors
Estem treballant per tal que les botoneres dels ascensor tinguin numeració visual, en braille i en alt relleu.  Però no disposen d’indicacions sonores.
 
 • Il·luminació
Els espais estan ben il·luminats i els paraments contrasten amb el terra. 

Accessibilitat en la comunicació

 • Senyalització
El recorregut pel Ecomuseu Farinera està recolzat per un sistema de senyalització que marca la direcció de l’itinerari. A més a més, també s’indiquen amb pictogrames els usos i serveis dels diferents espais.

 • Plànol de situació
En el punt d’atenció al públic s’ofereix un plànol d’orientació en perspectiva axonomètrica i codis de colors que es corresponen amb el de la retolació del número de sala. En el plànol també es proposa un circuit a través de les obres més representatives.

 Característiques ambientals de l’equipament

 • Soroll ambiental

L'ecomuseu Farinera està situat al costat de la Catedral. En els espais exteriors del museu es senten puntualment els repics de les campanes.

 • Olors

Puntualment hi pot haver alguna actuació de restauració en algunes de les sales, on es poden utilitzar productes químics. Consulteu prèviament al personal d’atenció al públic si requeriu aquesta informació.

 • Temperatura i humitat

Pot haver-hi canvis sobtats de temperatura i humitat entre espais diversos de l'Ecomuseu Farinera .
En certs mesos de l’any, especialment a l'hivern, algunes sales del Museu tenen temperatures baixes. Cal anar abrigat. 

 
Contacte
Per a més informació sobre accessibilitat 972 25 05 124 o informacio@ecomuseu-farinera.org