PROGRAMA INDIKA

El programa de Patrimoni Cultural i Educació, Indika, s’emmarca en el servei de recursos pedagògics de la Diputació de Girona amb l’oferta destinada als espais considerats com a patrimoni cultural de les terres de Girona i més enllà.
 
Amb aquest programa, es vol materialitzar l’aproximació dels escolars als centres de conservació, difusió i interpretació del patrimoni i contribuir a la seva formació en l’àmbit concret del patrimoni cultural. Les activitats pedagògiques incorporen valors per aconseguir la sensibilització i la responsabilitzat envers aquest tipus de patrimoni.

La subvenció que la Diputació de Girona es fa càrrec del 70% de l’activitat. 
 
Per a més informació consulteu el següent enllaç: www.programespedagogics.cat