JORNADES FORMATIVES UNA COMARCA DE MUSEU

CURS 2014-2015
 
IV Jornades formatives: Una comarca de Museu. Descobreix-los!
Des del col·lectiu de museus que formem part del Projecte "Una Comarca de Museu" us convidem a participar en les jornades Una comarca de museu. Descobreix-los!, adreçada als professors de la comarca.
 
Objectius:
• Introduir el professorat al món dels museus i treballar de manera pràctica els recursos educatius que els ofereixen els museus de la comarca.
• Aportar l’experiència dels mateixos professors abans, durant i després de la visita al museu, i treballar-ho de manera pràctica.
 
Dates i horaris: del 15 de gener al 2 d'abril del 2015.
 
Lloc: Servei Educatiu de l’Alt Empordà i museus
 
Informació i inscripcions: Servei Educatiu de l’Alt Empordà

Activitat gratuïta, amb certificat. Pla de Formació de Zona 2014-2015 (PFZ) de l'Alt Empordà.