Mesures preventives adoptades:

  • L’ús de mascareta és obligatori tant per als adults com per als infants.
  • L’aforament és limitat. En l’actualitat, la capacitat de les sales és del 70 %.
  • Es prioritza el pagament amb targeta de crèdit.
  • Cal respectar una distància física de 1,5 metres.
  • Es prega als visitants que atenguin les indicacions del personal del museu.
  • Es demana als visitants que no toquin els objectes ni les superfícies de les sales d’exposició.

Com hem preparat l’espai:

• L’Ecomuseu Farinera ha redactat el pla de contingència específic de l’equipament i ha implementat les mesures i els protocols necessaris per garantir la seguretat dels visitants, de les treballadores i de la col•lecció.
• Els espais s’han preparat d’acord amb els requeriments normatius i s’hi han instal•lat mesures de protecció, d’informació i de senyalització.
• S’han adaptat els horaris del museu i els protocols d’atenció al públic per garantir una atenció correcta als visitants.
• El museu es neteja i desinfecta tots els dies que està obert al públic.
• S’ha dissenyat un itinerari amb un sentit únic de circulació, amb entrada i sortida diferenciades.
• Les sales d’exposició temporals i l’aula-taller del museu estan tancades al públic.
• Els visitants tenen a la seva disposició gels hidroalcohòlics i guants.

Per preparar la visita:

Els visitants es poden descarregar el fulletó de mà amb el recorregut per l’exposició permanent als dispositius mòbils. 

Les famílies que vulguin participar en el joc de pistes familiar, se’n poden descarregar el document aquí.

Els visitants que vulguin seguir la visita amb el mòbil han d’accedir a Visitmuseum.

Si teniu qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres:
informacio@ecomuseu-farinera.org • (+34) 972 25 05 12

Fulletó de mà descarregable