L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries ha rebut subvenció del Departament de Cultura per a la redacció del Projecte de renovació museogràfica

23 de gener de 2023

L’Ecomuseu Farinera de Castelló d’Empúries ha rebut subvenció del Departament de Cultura per a la redacció del Projecte de renovació museogràfica de la seva exposició permanent dins la convocatòria de  Subvencions per la implementació de programes estratègics i projectes específics dels museus - 2022.

Aquesta proposta de renovació museogràfica respon a un dels objectius del pla estratègic del museu: disposar d’una proposta de valor que respongui de forma més directa als interessos i necessitats de la població. Una de les seves línies de desenvolupament és Revisar i prioritzar les línies argumentals del relat del museu per dissenyar i implementar accions de comunicació més eficients.

La museografia actual va ser inaugurada l’any 2004 i, tot i que funciona prou bé, té un recorregut de millora considerable tant pel que fa a l’experiència de la visita com a la seva accessibilitat i sostenibilitat.

En la nova proposta, l’exposició esdevé el nexe de comunicació entre el museu i la societat, un espai de diàleg entre persones, que dóna lloc a noves mirades. Un entorn en el que es produeixen transformacions, en que es parla dels problemes actuals i s’estimula el debat envers possibles solucions.

Des del punt de vista del disseny es tenen en compte dos criteris a l’hora de plantejar-ne la seva execució: sostenibilitat pel que fa als materials i accessibilitat universal, tant física com cognitiva.