EXPOSICIÓ PERMANENT

L'exposició permanent incorpora tota una sèrie de suports a la visita: maquetes, audiovisuals, mostres... que permeten conèixer d'una manera amena i experimental els diversos continguts del museu.

El procés productiu

La industrialització en el món fariner vingué de la mà del sistema austrohongarès, que suposava grans avantatges respecte als antics molins...

 

La industrialització en el món fariner vingué de la mà del sistema austrohongarès, que suposava grans avantatges respecte als antics molins, i que tingué una gran difusió arreu d’Europa ja que per primera vegada permetia obtenir farina blanca.

Una de les peculiaritats d’aquest complex sistema és la seva verticalitat, per la qual el blat, la farina i altres productes segueixen un circuit que els conduirà d’una màquina a una altra, en un continu pujar i baixar de pisos.

La visita a la Farinera de Castelló d’Empúries us ofereix un recorregut pels seus espais fabrils, que us donarà a conèixer les tres fases del procés:
  • la neteja, en què se separen les impureses del blat.
  • el condicionament, que prepara el blat per ser mòlt.
  • i la mòlta pròpiament dita, en què es mol el blat i poc a poc se separa completament la farina del segó.