EXPOSICIÓ ITINERANT

TERRA D'AIGUA, VENT I CEREALS. els molins fariners de l'Alt Empordà

Produïda l'any 2008.

 

Va ser en època medieval que tingueren un gran desenvolupament els molins fariners, que funcionaven principalment amb energia hidràulica, però també eòlica. Allà on hi havia un petit corrent s’hi construïa un molí que permetia al seu entorn obtenir la farina bàsica per a la seva alimentació. El territori es va anar omplint d’aquestes petites preindústries i l’Alt Empordà no en va ser una excepció.

Històricament, la propietat dels molins fariners ha estat significada de poder i la seva funció ha anat més enllà de la pròpiament productiva. Esquitxats sobre el territori, tingueren una gran transcendència en l’evolució social i econòmica de diverses generacions.

L’exposició gira al voltant d’aquests ginys de tradició medieval que han arribat fins als nostres dies protagonistes d’un paisatge, testimonis d’una història i companys de moltes vides.

Per itinerància de l’exposició cal que truqueu al telf. 972 25 05 12.