XATIC

L’associació Xarxa de Turisme Industrial de Catalunya –XATIC-, constituïda el 27 de febrer de 2006, està formada per 19 municipis de gran diversitat que, situats per tota la geografia catalana, tenen en comú un important i variat llegat industrial que permet conèixer a fons la revolució industrial al nostre país i, amb ella, la transformació del territori i de la societat de la Catalunya contemporània.

L’objectiu d’aquesta xarxa de municipis és generar una línia d’actuació comuna com a instrument de projecció, d’atracció de visitants i de creació d’activitat econòmica i cultural a l’entorn del turisme industrial.

Accions de Castelló d’Empúries:

  • Disseny de la pàgina web (2006)
  • Traduccions de la web (2006)
  • Implementació de recursos audiovisuals (pantalla i cadires) (2006)
  • Senyalització (Sacs Farinera i senyalització direccional) (2007-2008)
  • Edició del fulletó i flyer del museu en cinc idiomes (2007)
  • Web del Sistema. Joc digital dels País dels farinons (2007)
  • Instal•lació d’una porta automàtica Sala Polivalent (2008)

www.xatic.cat