UN PATRIMONI SINGULAR

El nostre és un patrimoni singular, conservem un patrimoni industrial, format per la maquinària de la fàbrica de farines de finals del s. XIX, i també conservem patrimoni natural; el Rec del Molí un canal d’aigua d’origen medieval.

L’edifici, juntament amb el canal, fou adquirit al 1995 per l’Ajuntament de la comtal vila de Castelló d’Empúries per tal de convertir-lo en un ecomuseu.

Des de 1997 és un dels museus del Sistema del Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, una agrupació de museus que arreu del territori explica la industrialització a Catalunya com a un dels esdeveniments històrics més importants del nostre país.

La Farinera

A la Farinera, s’hi conserva i es difon el patrimoni industrial fariner de la vila, testimoni d’una activitat que s’hi desenvolupa des de l’època medieval.

La visita a l’Ecomuseu-Farinera de Castelló d’Empúries suposa un recorregut per la Farinera, un exemple de fàbrica de farina pel sistema austrohungarès, aparegut a Budapest l’any 1837 i estès ràpidament per Europa, ja que suposava grans avantatges respecte a la mòlta tradicional.

A Castelló d’Empúries, l’antic molí fariner va ser transformat en farinera a finals del s. XIX, una farinera que va obrir les portes com a museu el 1998.

El Rec del Molí

Des de la resclosa de Vilanova de la Muga fins a la Farinera el Rec del Molí recorre uns 5 km. Al llarg d’aquest recorregut el rec voreja horts, camps, closes en una paisatge canviant i sorprenent que esdevé excepcional quan el rec voreja Castelló d’Empúries i usa l’antic fossar del muralla medieval per conduir l’aigua fins la bassa de la Farinera.

Usos del Rec

Al llarg del seu recorregut, el rec acompleix amb els usos tradicionals i altres de nous, que les necessitats de l’home li han anat aplicant.

L’aigua del rec del Molí, en la major part del seu tram, és emprada per a regar els camps i els horts que voregen el mateix rec. Això es fa a través de les boixes, petites construccions dotades de comportes.

En arribar a la Farinera, el salt d’aigua existent permet que la turbina Francis de 1905, instal·lada per la casa Planas i Flaquer de Girona, generi l’energia mecànica suficient per fer funcionar tota la fàbrica.

Aquesta turbina, a més, proporcionà l’energia del primer enllumenat públic de la nostra vila. L’Ecomuseu-Farinera en vol recuperat aquest ús.

En sortir de la Farinera, l’aigua és bombejada i conduïda a una planta potabilitzadora que la fa apte per al consum humà.

El Rentador Públic, atractiu patrimonial de la vila, s’omple també amb l’aigua del Rec del Molí.

En altres temps, les aigües del rec del Molí també nodrien un abeurador i l’escorxador municipal, però aquests usos s’han perdut. 

Finalment, les aigües del rec són conduïdes als estanys de Vilahut, inclosos en la Reserva Integral I del Parc dels Aiguamolls de l’Empordà.

Itineraris pel Rec

Pels valors paisatgístics i educatius del Rec del Molí està previst desenvolupar un itinerari que permeti conèixer de primera mà com l’home a fet ús dels recursos que li ha donat la Natura, sense malmetre’ls, i el paisatge resultant d’aquesta explotació.

Actualment, es pot vorejar el Rec en el seu tram des de la Farinera fins al Pont de la Mercè, lloc on el rec esdevé un element paisatgístic excepcional ja que utilitza com a canal l’antic fossar de la muralla medieval.