ELS PROJECTES

Projecte “Elaboració de pa artesanal amb blats del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà”. Pa de la Tramuntana.

Des de l’any 2008, l’Ecomuseu-Farinera participa en el projecte “Elaboració de pa artesanal amb blats del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà”. Es tracta d’un projecte a llarg termini amb l’objectiu d’obtenir un pa diferenciat a partir de blats tradicionals cultivats a l’espai agrícola del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.
Amb els blats s’obté una farina d’alta qualitat que és la base per a un pa característic i distintiu del territori, elaborat pel Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines. 
Aquest projecte s’emmarca dins del Programa de desenvolupament econòmic i turístic a l'entorn de l'agricultura sostenible en el marc del Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà desenvolupat per l’Ajuntament de Castelló, en el qual també participen el Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, la Fundació Mas Badia-IRTA, els pagesos de la Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries, i l’Associació de Pagesos i Cortalers de Castelló i àrea d’influència.

L’objectiu estratègic del programa és preservar, recuperar i millorar la qualitat paisatgística de la zona sobre la base de la diversitat productiva, la consolidació del sector agrícola i ramader, la implantació de sistemes productius conservacionistes i l’obtenció de productes diferenciats i de qualitat. Així mateix, també es pretén reafirmar el patrimoni territorial i els valors mediambientals del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, tot posant en valor el paisatge, els productes agraris i l’excel·lència dels nostres pagesos, el treball quotidià dels quals ens permet gaudir d’uns espais oberts d’una bellesa extraordinària.

Tot el procés de desenvolupament i implantació del projecte està basat en la concepció d’artesania i territori. Aquests valors seran visibles en el producte, ja que contempla els aspectes següents: 

Recuperació i millora dels coneixements sobre varietats tradicionals i velles de blat.

Incorporació de noves tècniques productives.

Obtenció d’un producte de qualitat.

Comercialització d’un producte associat a un territori i a unes activitats tradicionals.

Increment del benefici en cada node de la cadena productiva.

Difusió d‘activitats estretament vinculades a la història del municipi i del Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà.

Estat actual del projecte

Des de fa tres anys, diversos pagesos de Castelló d’Empúries cultiven diverses varietats antigues i velles de blats; en concret, Anza, Arianne i Florence Aurora. L’IRTA Mas Badia, amb el suport del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya, ha participat en la prospecció, recuperació, assaig i avaluació d’aquestes varietats i la seva aplicació en el projecte. Per la seva part, el Gremi de Flequers Artesans de les Comarques Gironines ja ha fet ja les primeres proves de panificació amb uns resultats excel·lents. 

Durant la 14a edició de la Fira del pa, la farina i el blat del 12 de juny del 2011 es va presentar el pa nascut d’aquest projecte. 

Projecte "Ecomercats de Castelló d'Empúries"

Des de l'any 2009 i fins al 2011, l'Ecomuseu-Farinera, amb col•laboració amb l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Castelló d’Empúries i el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà, va organitzar els Ecomercats de Castelló d’Empúries, uns mercats mensuals dedicats als productes locals, ecològics i de qualitat.

Productes fets amb matèries primes sense productes de químics ni substàncies modificades genèticament… amb la filosofia de recuperar els valors de la nostra terra basats en el respecte pel medi ambient i seguint criteris de sostenibilitat, ja que comprant directament al productor es facilita un comerç just.

Paral•lelament als mercats, també s'hi organitzaven gratuïtament tallers per fomentar l'ecologia i visites guiades a la fàbrica per a donar a conèixer el ric patrimoni fariner de la vila. 

Projecte “Percepció social de la ciència” del mNACTEC

L’Ecomuseu-Farinera ha participat, conjuntament amb altres museus del Sistema i entitats (Universitat de Barcelona, UOC – Grup Musei@-, Institut de Cultura de Barcelona), en el projecte “Percepció social de la ciència i de la tècnica mitjançant el patrimoni industrial i cultural: estudi experimental” dins el Programa Nacional de Fomento de la Cultura Científica y Tecnológica del Ministeri de Educació i Ciència. Durant l’any anem efectuat enquestes entre el nostre públic per tal d’elaborar una primera aproximació estadística sobre el tema.
 
Un dels resultats més visibles del projecte ha estat la elaboració d’un audiovisual del Sistema territorial del mNACTEC, que s’exhibirà a la sala polivalent, resultant després de les obres de rehabilitació del Casal.

La Minicentral hidroelèctrica

La Farinera de Castelló d’Empúries compta amb una turbina Francis de l’any 1905, instal•lada per la casa Planas i Flaquer de Girona, que proporcionava l’energia per fer funcionar la fàbrica. Aquesta turbina, a més, també va proporcionar l’energia del primer enllumenat públic de la nostra vila.

L’Ecomuseu-Farinera té un projecte per tal de recuperar aquest ús. L’explotació de la turbina hidràulica per a generar energia elèctrica, ens permetrà optar per l’ús de les energies renovables com a element d’optimització respecte a altres energies contaminats per a l’ecosistema; col•laborant d’aquesta manera amb el desenvolupament sostenible de la vila.

Estudi d’arranjament hidràulic i per a l’ús públic del Rec del Molí

L’any 2003 es va redactar el projecte per part de l’empresa TRES-60 INNOVACIÓ SL. L’estudi tenia com objectiu detectar l’estat de la infrastructura i desenvolupar un projecte executiu, amb pressupost inclòs, que ens permetés la sol•licitud de subvencions.
 
Actualment, estem treballant per tal buscar el finançament necessari per tal de portar a terme la proposta que preveu la creació d’un itinerari que permeti conèixer de primera mà els valors paisatgístics i educatius del Rec del Molí. 

Projecte De Itinere, Interreg III A (2003-2006)

L'Ecomuseu-Farinera de Castelló d'Empúries va participar en el projecte Interreg III-A França-Espanya: “De Itinere”. Un pla de desenvolupament interregional per a la posada en valor del patrimoni rural i cultural, la millora de la qualitat territorial, la promoció artesana autòctona i la comercialització dels productes agraris portat a terme per diversos socis als territoris de Mollet del Vallès, Elna i Castelló d'Empúries.

L’ecomuseu-Farinera va participar en diverses accions: