COL.LECCIÓ

Com a museu, una de les nostres funcions més importants és la conservació del patrimoni que ens ha estat encomanat, és a dir, la fàbrica de farines -datada de finals del segle XIX-, a més d’objectes diversos de molineria, de laboratori i d’oficina propis de la fàbrica. La col·lecció del museu la formen també eines del camp, majoritàriament provenint de donacions.

Per tal de por donar rendibilitat social a aquest patrimoni, una altra de les tasques de la nostra entitat és la interpretació i difusió -a través de l'exposició-, que venen suportades per la documentació de tots els objectes que custodia el museu.

DONACIONS

Des de la seva constitució l’Ecomsueu–Farinera ha rebut diverses donacions que li han permès ampliar el seu fons i conservar els testimoniatges d’objectes i documents tècnics que tenen a veure amb la evolució de la indústria farinera a Catalunya, en particular, de la evolució de la farinera de Castelló d’Empúries i les relacions entre l’home i el medi que s’han donat en l’entorn empordanès, entre elles, els oficis tradicionals.

Relació de donants

Objectes

 • Sra. Margarita Mundet i Roig (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Marina Rigat (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Carme Gilabert i Valldepèrez (Vilajuïga)
 • Sr. Constantí Turró (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Núria Ungé i Solés (Castelló d’Empúries)
 • Sr. Daniel Lleixà i Borràs (Tonyà, Garrigàs)
 • Sr. Faustí Casademont (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Anna Vèlaz i Sicart (Figueres)
 • Sr. Jaume Palau i Massot (Castelló d’Empúries)
 • Família Colomer Arnau (Castelló d’Empúries)
 • Cooperativa Agrícola de Castelló d’Empúries
 • Ajuntament de Castelló d’Empúries
 • Sr. Antoni Portell Pujol (Castelló d’Empúries)
 • Sr. Jaume Dabau i Sot (Perelada)
 • Sr. Manel Risques Corbella (Barcelona)
 • Sr. Víctor Garcia Torres (Sales de Llierca)
 • Sr. Josep Casas Pujol (Castelló d’Empúries)
 • Sr. Josep Maria Dalmau Colls (Rupià)
 • Sra. Joaquima Casas (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Carme Tarrés Cosí (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Anna Maria Torres Izquierdo, Grup Estèsia (Barcelona)
 • Sra. Pilar Farrés  (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Anna MªConstanseu (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Carme Porqueras Planas, Col.lectiu Art Viu (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Marta Duran Rosell (Vilajuïga)
 • Sr. Luis Camargo Mejía (Campllong)
 • Sr. Jaume Maria Lamarca Morell  (Granollers)
 • Sra. Pliar Farrés Coll (Castelló d'Empúries)
 • Germans Guillamet Quer (Selva de Mar)
 • Sra. Margarita Gelabert Pujol (Castelló d'Empúries)
 • Sra. Roser Seguranyes Ballart
 • Col.lectiu Art Glam (Empuriabrava)
 • Sr. Miquel Ruiz Avilés

Documentació

 • Sr. Miquel Ribas i Verdaguer MOLITEC SL (Barcelona)
 • Sra. Mª Teresa Sinyol (Figueres)
 • Sra. Núria Ungé i Solés (Castelló d’Empúries)
 • Sr. Constantí Turró (Castelló d’Empúries)
 • Sra. Teresa Reluy (Barcelona)
 • Sr. Jaume Lamarca Morell (Gramollers)

Objecte d'interès per al museu

Aquell que constitueix un testimoni de: 

 • Objectes de la producció de farina, del conreu del blat i de la transformació del producte al llarg de la història.
 • Objectes del procés productiu fariner. 
 • Objectes de laboratori relacionats amb les analítiques de blat i de la farina. 
 • Objectes vinculats amb la transformació dels productes acabats. 
 • Senyalització pròpia de la fàbrica. 
 • Temàtica: Energia. 
 • Elements vinculats a l'entorn natural i rural de la Farinera.
 • Elements vinculats al territori de l'ecomuseu.
 • Tradicions, oficis, gents....

Si vols fer una donació al museu, només cal que us poseu en contacte amb nosaltres al telèfon 972 25 05 12 o el correu electrònic: informacio@ecomuseu-farinera.org