SALA DE PREMSA

Onze mil persones van visitar l’ecomuseu-la Frainera l’any 2011.