NOTÍCIES

Terra de Molins, descobrir els molins de l’Alt Empordà en un sol clic

21 d'abril de 2017 - General

L’Ecomuseu-Farinera ha incorporat a la seva pàgina web un aplicatiu que permet descobrir els molins fariners de l’Alt Empordà.

La tasca d’inventari dels molins es va portar a terme ja fa uns anys per l’exposició “TERRA D'AIGUA, VENT I CEREALS. Els molins fariners de l'Alt Empordà”, fruït d’un llarg procés de recerca que va permetre també elaborar un catàleg virtual en què es presentaven els molins fariners d’aigua i de vent de la comarca. El programa informàtic emprat aleshores va quedar obsolet i ara s’ha pogut  recuperar aquesta informació i tornar-la a posar a l’abast de l’usuari. Prèviament s’ha realitzat una tasca de revisió de les fitxes i coordenades de cada un dels molins. El projecte es va executar l’any 2016 gràcies al suport del Departament de Cultura i de la Diputació de Girona, i no ha estat fins a aquest any 2017 que la informació s’ha pogut bolcar a la plataforma actual.

L’aplicatiu Terrademolins geocalitza els molins, que estan classificats en diferents rutes:  tres rutes seguint els rius Muga i Fluvià; i una altra que porta a descobrir els molins fariners que funcionaven gràcies a la força del vent. La informació es pot consultar entrant a la web del museu (www.ecomuseu-farinera.org) i des de qualsevol navegador o dispositiu (ordinadors, tauletes i mòbils).

Terrademolins utilitza la plataforma Wordpress, que permet treballar amb eines visuals de gran qualitat i també fer l’actualització continuada de les dades. La informació s’estructura en la pantalla de manera vertical, així no cal tornar enrere sinó que amb un sol clic es pot canviar de molí, facilitant la seva usabilitat. Cada un dels gairebé 70 molins disposa d’una fitxa on es troba la informació disponible sobre el molí (evolució històrica, estat actual, bibliografia, imatges i links).