NOTÍCIES

Reparacions a la Resclosa de Vilanova de la Muga

17 de setembre de 2012 - General

El proper dilluns 24 de setembre està previst iniciar els treballs de reparació de les esquerdes de la resclosa de Vilanova de la Muga, les quals suposen actualment una pèrdua important de la capacitat de retenció i emmagatzematge d’aigua, quedant molt limitada la seva funcionalitat.

Els treballs de reparació tindran una durada aproximada de dues setmanes. S’obrirà la comporta de la resclosa de Vilanova de la Muga el proper divendres 21 de setembre. La circulació de l’aigua per la Muga no es veurà interrompuda, ja que circularà pel marge esquerra, cap a la comporta de la resclosa.

La comporta de la bassa de l’Ecomuseu-Farinera es mantindrà tancada, pel que es retindrà l’aigua tant de temps com sigui possible per tal de poder continuar regant els horts de la vila. Quan el nivell de l’aigua del rec baixi suficientment, els usuaris podran també realitzar els treballs de reparació de les boixes que tinguin pendents.