NOTÍCIES

Nota informativa

1 de gener de 2020 - General

De totes les activitats i accions de l'Ecomuseu Farinera de Castelló d'Empúries que durant l'exercici 2019 han rebut subvenció del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, part del fons que financen les actuacions subvencionades prové de cabals que atorga la Junta d'Herències de la Generalitat de Catalunya.