NOTÍCIES

Nota informativa Rec del Molí

25 de febrer de 2019 - General

Aquesta setmana es realitzaran estudis topogràfics al rec del Molí per al "Projecte constructiu. Millora Ambiental. Recuperació ambiental de la riera Mugueta i Rec del Molí de Castelló d'Empúries" promogut per la Direcció General de Polítiques Ambientals del Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquest projecte ha de definir, entre altres, les actuacions necessàries per recuperar la secció original del rec del Molí.

Per aquest motiu, baixarem avui el rec del Molí i, en principi, a partir de divendres ja podrem tornar a donar l'aigua.