NOTÍCIES

L'Ecomuseu-Farinera completa la segona fase de rehabilitació

- General

 L’edifici afectat en aquesta intervenció ha estat el Casal, edifici en origen diferent que s’uní al de la Farinera pròpiament dita a inicis del segle XX. L’actuació s’ha centrat en la rehabilitació de façanes i cobertes i en l’adequació de la planta baixa per a l’ús públic. S’han rehabilitat les façanes amb el criteri de diferenciar exteriorment els dos edificis originals del conjunt i el seu cos d’unió, que rebrà un tractament diferenciat. Aquesta actuació ens permet conferir al conjunt la seva lectura externa definitiva, recuperant-ne els valors arquitectònics originals i millorant-ne la relació amb l’entorn. Pel que fa a les cobertes, atès que els edificis tenen orígens diferents i que han passat per diversos moments constructius, l’actuació ha volgut simplificar volums i unificar pendents, a més de rehabilitar alguna part de teulat que estava en molt mal estat.
A l’interior de l’edifici, s’ha actuat principalment a la planta baixa, de manera que s’ha donat continuïtat a la planta baixa de l’edifici de la fàbrica, ja rehabilitat. La intenció és transformar aquesta part del conjunt en la nova àrea d’accés i recepció dels visitants, i distribuir una sèrie d’espais que permetran a l’Ecomuseu oferir nous serveis al públic en general: un espai polivalent, que quedarà adequat com a espai per a projeccions audiovisuals i on també temporalment s’hi faran els tallers. Tot i que la sala d’exposicions temporals no es rehabilitarà fins a la tercera fase d’actuació, en aquesta ha quedat adequada com a tal i hi tenim prevista l’exposició Del molí del Gorgot al molí del Dou. Un recorregut pels molins fariners de l’Alt Empordà. Finalment, completen els espais rehabilitats la botiga i els serveis públics, a més del taller per al personal del Museu.
Del molí del Gorgot al molí del Dou. Un recorregut pels molins fariners de l’Alt Empordà, la nova exposició temporal que s’inaugurarà a finals de novembre, gira al voltant d’aquests ginys de tradició medieval de què està esquitxat el nostre territori i que han arribat fins als nostres dies, com a protagonistes d’un paisatge, testimonis d’una història i companys de moltes vides.