NACHRICHTEN

Torna l'aigua al Rec del Molí

22 d'octubre de 2010 - General

En relació a les darreres informacions sobre el Rec del Molí, l’Ajuntament i l’Ecomuseu-Farinera, informen:
Vist que els treballs es perllonguen més de l'esperat i davant la demanda d'alguns dels usuaris, s’han suspès els treballs i s’ha donat aigua al rec del Molí. A data d’avui la comporta de la Farinera es troba tancada i el rec circula amb normalitat.

Vista la preocupació manifestada pels propietaris de la Rubina referent a la possible afectació per sals com a resultat de la recent llevantada, s’ha comprovat amb tècnics de l’ACA el grau de salinitat de la Rubina i els paràmetres resultants es troben dins de la normalitat.

Finalment, vistes les dificultats per a fer arribar la informació als usuaris del rec del Molí , l’Ajuntament i l’Ecomuseu-Farinera estan estudiant la manera de fer més àgil i directa la comunicació entre uns i els altres. La futura Comunitat d'Usuaris del Rec serà una eina molt útil en aquest sentit a la vegada que permetrà a tots els usuaris participar directament en la pressa de decisions pel que fa a la gestió i manteniment del Rec.