NACHRICHTEN

Pagesos, flequers, Ajuntament i Parc Natural pretenen recuperar la producció de farina a l’Ecomuseu-Farinera de Castrelló d’Empúries

18 de setembre de 2008 - General

Es tracta d’un ambiciós projecte de cooperació amb diferents administracions i associacions com el Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció Rural, el Gremi de flequers de les comarques gironines, la Cooperativa agrícola de Castelló d’Empúries, la Fundació Mas Badia i l’Associació Triticatum.

Dilluns totes les parts van reunir-se a l’Ecomuseu a fi d’exposar la intenció i tractar les possibilitats d’aquest projecte preten llançar una marca vinculada al Parc Natural.

El Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà, més enllà de les seves llacunes i aiguamolls, que defineixen la seva principal personalitat i requereixen d’estrictes mesures de protecció, és espai agrari en un 80% de la seva superfície. Fruiters, cereals, closes, prats i pastures i en menor grau vinyes i oliveres configuren un paisatge típicament empordanès que roman protegit dins dels límits d’un parc natural, sovint més associat a la fauna i la flora i no tant a les persones que dins d’ell mantenen les seves activitats econòmiques associades a la gestió de la terra.

L’Ajuntament de Castelló i el Parc Natural dels Aiguamolls de l’Empordà han engegat una tasca que pretén donar reconeixent a l’excel•lència dels nostres pagesos que a través del seu treball quotidià ens permeten gaudir d’uns espais oberts i d’uns paisatges agraris d’extraordinària bellesa.

Els projectes que s’estan desenvolupant s’orienten essencialment a donar un tret diferencial a la producció agrícola i ramadera.