NACHRICHTEN

NOTA INFORMATIVA. INFORMACIÓ SOBRE L’ESTAT ACTUAL DEL REC DEL MOLÍ DE LA FARINERA.

02 de juliol de 2010 - General

El Rec del Molí de la Farinera de Castelló d’Empúries ha sofert una sobtada baixada de cabal a la seva captació a Vilanova de Muga que farà, inevitablement, que el rec s’eixugui en tot el seu recorregut.

L’Ajuntament de Castelló d’Empúries i l’Ecomuseu-Farinera en cap moment han estat informats per les autoritats competents de que aquests fets s’esdevindrien i no s’han pogut preveure ja que tant sols fa una setmana hi havia un excedent d’aigua a la resclosa de Vilanova de la Muga, que va obligar a regular l’obertura de la comporta per evitar danys als conreus.

Actualment la comporta es troba totalment oberta i la poca aigua retinguda és derivada cap al rec del Molí, essent aquesta mesura totalment insuficient per a garantir una mínima dotació.

Només la recuperació del cabal de la Muga permetria que el Rec del Molí tornés a complir les seves funcions agràries i mediambientals però de les converses mantingudes amb l’Agència Catalana de l’Aigua aquest fet avui en dia sembla bastant improbable.

La problemàtica va més enllà del Rec del Molí i es situa en una conca cada vegada més seca i més explotada hidrològicament.

Donat que les competències en matèria d’aigües pertanyen en exclusiva a l’Agència Catalana de l’Aigua aquest Ajuntament s’hi ha posat en contacte per a informar-los de la problemàtica esdevinguda. Per altra banda s’han pres les mesures necessàries per a garantir la supervivència de la major població possible de peixos amb col•laboració amb el Departament de Medi Ambient i Habitatge, el Cos d’Agents Rurals i Forestal Catalana.